Regulamin hostingu obrazków

1. W tym miejscu będziesz mógł napisać wszystkie zasady panujące na Twojej stronie.
2. Każdy użytkownik powinien się wtedy do nich stosować.
3. Możesz tutaj napisać wszystko co zechcesz.